تایپ و رسم ساختار های شیمی از دسته تایپ تخصصی می باشد که نیاز به کارشناس همین رشته با تجربه و سابقه کاری دارد. نیک حیان جزوه،کتاب،مقاله و... شما را با هر نوع ساختار و مکانیزم شیمی در تمام مقاطع تحصیلی مانند( دبیرستان،کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری) با نرم افزار مخصوص تایپ شیمی و انتقال به ورد و پاورپوینت جهت سمینار و کنفرانس های شما با کمترین هزینه انجام میدهد.

رسم ساختار شیمی

تایپ شیمی

تایپ جزوه شیمی

تایپ کتاب شیمی

تایپ مقاله شیمی

تایپ شیمی فیزیک

تایپ شیمی الی

تایپ شیمی معدنی

تایپ فیتوشیمی

تایپ بیوشیمی

تایپ شیمی تجزیه