لینک برخی نمونه سوالات تستی تایپ شده به اشتراک گذاشته شد تا شما هم بتوانند از محتوا و نمونه سوالات استفاده کنید.(تنها فایل هایی که اجازه انتشار داشته باشند قرار داده می شود و اجازه سفارش دهنده اهمت بسیاری برای ما دارد.)انواع نمونه سوالات تایپ شده به سبک و درخواست مشتری با علامت تیک و یا زیر خط دار کردن جواب با سر صفحه و پا صفحه درخواستی سفارش دهنده.
از طریق کانال نیک حیان،هم می توانید نمونه فایل ها را دانلود کنید.

نمونه سوالات بیوشیمی بالینی کارشناسی ارشد
نمونه سوالات ریاضی-مهندسی شیمی

دانلود انتقال جرم و انتقال حرارت-مهندسی شیمی-تایپ نیک حیان.pdf

دانلود سیستم کامپیوتری-مهندسی کامپیوتر.pdf
ریاضی-مهندسی شیمی-تایپ نیک حیان.pdf
علم مواد-متالوژی-تایپ نیک حیان.pdf
عمومی 1ریاضی- مهندسی کامپیوتر-تایپ نیک حیان.pdf

تایپ نمونه سوال ریاضی

تایپ نمونه سوال مهندسی کامپیوتر

تایپ نمونه سوال مهندسی شیمی

تایپ نمونه نمونه سوال علم مواد

تایپ نمونه سوال متالوژی

تایپ نمونه سوال بیوشیمی

تایپ نمونه سوال تستی